Hoe maken we schoolvoorstellingen klaar voor de toekomst?

14.03.2023

Hoe kunnen vertoners en scholen samenwerken om leerlingen een kritische blik en creatieve vaardigheden aan te leren waarmee ze meer betekenis geven aan film? Met deze ambitieuze openingsvraag begon Yori Thijssen, coördinator bij het Netwerk Filmeducatie, aan zijn keynote tijdens de JEF vertonersdag.

Beleid, Film- en mediawijsheid
Vertonersdag JEF festival

Onder de slogan “leer film spreken”, ontwikkelde het Netwerk een leerlijn waarmee scholen laagdrempelig én zinvol filmeducatie kunnen aanbieden. Dankzij het onderzoek van Emiel Copini werden er 5 pijlers uitgewerkt waarmee de verankering van filmeducatie in het curriculum ook concreet kan worden opgevolgd. Enkel door in te zetten op deskundigheid, aansluiting, visie, programma en samenwerking tussen vertoner en onderwijs kan er een structurele plek voor film op school ontstaan.

Tijdens het daaropvolgende panelgesprek met Luna Goessaert van Kunstencentrum BUDA, Evelien Cockx van Cinema ZED, Kari De Cordt van GC Het Huys, Margreet Cornelius van het Netwerk Filmeducatie en moderator Angelo Tijssens, scenarist van onder andere Girl en Close, werd nog uitgebreid verder gefilosofeerd over de toekomst van schoolvoorstellingen. Voor iedereen die de fysieke vertonersdag moest missen, lijsten we de 4 belangrijkste leerpunten nog eens op.

1. Werk actief met jongeren samen aan schoolvoorstellingen

Om te weten te komen wat leerlingen nu écht boeit, loont het om ze inspraak te geven bij de organisatie van de vertoning. Laat je inspireren door onderstaande initiatieven:

 • Het Scholieren Filmfestival (NL) werkt samen met middelbare scholen zodat studenten zélf hun eigen filmfestival kunnen organiseren. Dankzij de begeleiding van een projectleider van de organisatie komt er tevens geen bijkomende last bij de school en docenten terecht.

 • Peil zoals Kunstencentrum BUDA zeker naar de interesses en voorkeuren van leerlingen om een aanbod op maat samen te stellen. Zo slaagde BUDA erin om zeer gerichte filmvoorstellingen te organiseren die nauw aansloten bij de voorkeuren van OKAN-klassen.

 • Tijdens het jaarlijkse Kortfilmfestival stelt Cinema ZED een speciaal programma aan kortfilms samen waarbij schoolkinderen kunnen stemmen op hun favoriete film. Door de winnende kortfilm achteraf nog eens af te spelen, worden de leerlingen actief betrokken bij de vertoning.

Vertonersdag JEF festival

2. Probeer proactief contact op te nemen met de leerkrachten

Blijf je maar wachten op een telefoontje? Leg zelf plannen voor aan het schoolbestuur of passeer eens langs de leraarskamer. Zowel Kari De Cordt van GC Het Huys als Luna Goessaert van BUDA gaan jaarlijks op bezoek bij scholen om de JEF met de klas catalogus te presenteren. Probeer daarbij kant-en-klare pakketten voor te stellen, zodat scholen laagdrempelig een vast programma kunnen boeken waar eventueel reeds lesmateriaal voor beschikbaar is. Door zelf in gesprek te gaan, voel je bovendien al snel aan waar leerkrachten nood aan hebben. Ook leerplannen opvolgen wordt beloond, aangezien je hiermee kan inspelen op nieuwigheden om films aan te bieden die inhoudelijk aansluiten bij de lessen. Wist je dat het lesmateriaal van JEF onder andere geschreven wordt door leerkrachten? Neem zeker een kijkje op onze site om de films met lesmappen eens door te nemen.

3. Elk onderwijsniveau vereist een andere aanpak

Hou bij je communicatie rekening met de manier waarop de lesmomenten in de verschillende onderwijsniveaus georganiseerd worden.

 • Speel voor het basisonderwijs in op brede (jaar)thema’s zoals herfst, Sinterklaas, pesten of het milieu, zodat leerkrachten de films makkelijker in hun lessen kunnen verwerken. In de catalogus kan je filteren op thema.

 • In het secundair onderwijs hebben leerkrachten afgebakende vakken en lesuren. Hierdoor hebben ze vaak minder flexibiliteit en zijn ze genoodzaakt om hun lessen onderling op elkaar af te stemmen. Speel daarom voldoende in op de afzonderlijke vakken en probeer elke vakgroep individueel te benaderen. Zo kan je bijvoorbeeld een aparte nieuwsbrief samenstellen voor leerkrachten Frans, waarbij je het Focus Franse Film programma uitlicht. Tijdig communiceren blijft echter essentieel, zodat lesgevers de films ruim op voorhand kunnen inplannen.

Film is een democratisch medium dat moeilijke thema’s zichtbaar en bespreekbaar maakt. Zowel leerlingen basis, secundair als hoger onderwijs hebben baat bij een cinemabezoek en de interessante groepsgesprekken die daaruit voortkomen.

4. Voorzie beleving en educatieve omkadering

Een schoolvoorstelling kan méér zijn dan enkel een bioscoopbezoek! Probeer verder te denken dan de vertoning en creëer een totaalbeleving die aansluit bij de filminhoud.

 • Geef vooraf een introductie op de film. Je kan hiervoor ook een introfilm gebruiken. Deze download je gratis op elke pagina van een JEF met de klas-film.

 • Organiseer eventueel een nagesprek met een filmmaker of ervaringsdeskundige binnen het thema van de film. Zo liet de aanwezigheid van de Gentse bokser Ismail Abdoul tijdens een voorstelling van Cool Abdoul op het Scholen Film Festival in Kunstencentrum BUDA een grote indruk na op de leerlingen.

 • Maak gebruik van een pauze om scholieren te doen reflecteren over de film. Welke morele dilemma’s kwamen aan bod? Hoe zouden zij daarop reageren? Dankzij dergelijk stellingenspel behouden leerlingen ook hun aandacht bij de tweede helft van de vertoning.

 • Laat de leerlingen na afloop van de film enkele reflectieve vragen of bedenkingen neerschrijven. Deze bieden stof tot discussie of vormen de basis voor interessante klasgesprekken.

 • Boek een workshop zodat leerlingen zich op speelse wijze kunnen verdiepen in de film, zonder dat je zelf een activiteit moet ontwikkelen. Volgens Kari De Cordt van GC Het Huys staan de JEF workshops alvast garant voor een leerrijke en amusante uitbreiding van de filmvertoning. Het volledige aanbod ontdek je op onze site.

 • Probeer leerlingen kritisch te doen omgaan met het medium via verwerkingsopdrachten. Door hen een recensie te laten schrijven, of zelf een filmpje te laten maken, leren ze de werking van beeldtaal beter begrijpen. Klik hiervoor zeker ook verder op onze site voor enkele filmpjes waar je concreet mee aan de slag kunt gaan!

Naast de zijbalk plaatsen
Aan

Leerlingen: het publiek van de toekomst!

Ondanks dat er zowel bij vertoners als bij scholen een tekort aan middelen en tijd is, blijft het enorm waardevol om op schoolvertoningen in te zetten. Op deze manier ontvang je immers het publiek van de toekomst en laat je hen op een aangename manier kennis maken met een filmbezoek. Door de leerlingen een kwalitatieve filmbeleving te bezorgen, doe je niet alleen aan publieksverbreding, maar zorg je er ook voor dat jouw filmzaal een vertrouwde plek voor hen wordt.

schoolvertoning JEF festival

Inspiratie opgedaan? Ontdek het aanbod op onze site!

Om de films van de juiste omkadering te kunnen voorzien, zijn er bij de meeste films uit het JEF met de klas-programma gratis lesmappen beschikbaar. Ontdek het aanbod en laat de volgende schoolvoorstelling maar beginnen!

Liza Brandt

Sales & boekingen