Leerlingen met autisme? Dit maakt hen bijzonder buitengewoon.

10.05.2023

Met deze blogpost die we samen schreven met mensen van Liga Autisme Vlaanderen hopen we leerkrachten hun blik te verruimen en sensitiviteit te verhogen rond autisme. Waar liggen de sterktes van een kind met ASS en waar heeft die het moeilijk mee? We hopen dat deze informatie het welzijn en welbevinden in de klas verhoogt.

Documentaire, Film- en mediawijsheid, Lesideeën, Neurodiversiteit
Filmstill uit 'Bijzonder Buitengewoon'

Wat is autisme?

De definitie van autisme door de Liga Autisme Vlaanderen luidt als volgt:

“Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die gedurende de hele levensloop een invloed heeft op alle levensdomeinen, zoals wonen, studeren, werken, vrije tijd, vriendschap, relaties ...

De hersenen van mensen met autisme werken immers anders dan de hersenen van mensen zonder autisme, waardoor ze op een andere manier informatie verwerken en anders denken. Dit vertaalt zich in specifieke sterktes en moeilijkheden.”

Filmstill uit Kabam!

Lauren

Filmstill uit 'Radio Felix'

Kenmerken van autisme

Net zoals bij iedereen, is er veel verschil tussen kinderen met autisme onderling. Daarom spreken we van een autismespectrumstoornis. Niet iedereen vertoont dezelfde kenmerken op dezelfde manier. Dit is afhankelijk van leeftijd, intelligentie, geslacht, opvoeding, taalniveau, persoonlijkheid, ervaring, motivatie, compensatie- en camouflage strategieën, medicatie, eventuele bijkomende problemen, ...

De twee kernproblemen bij autisme zijn: 

 • Moeilijkheden met sociale interactie en communicatie
  (bv. emoties tonen of herkennen, een gesprek gaande houden, vriendschappen aangaan of onderhouden...)
 • Moeilijkheden met flexibiliteit en verbeelding
  (bv. specifieke of beperkte interesses, moeite met verandering, onder- of overreageren op bepaalde zintuiglijke prikkels...)

Deze twee kernproblemen zijn bij iedereen met ASS aanwezig, maar uiten zich mogelijk op een verschillende manier bij iedereen (zoals de voorbeelden aangeven).

Sterktes van kinderen met ASS

Het anders denken van kinderen met ASS heeft niet alleen nadelen. Kinderen met ASS hebben heel wat talenten en sterktes die maar al te vaak over het hoofd gezien worden of onbenut blijven. Kinderen met autisme blinken vaak uit op één of meerdere van volgende gebieden:

 • Geheugen
 • Oog voor detail
 • Rekenen
 • Muzische vaardigheden
 • Computervaardigheden
 • Analytisch redeneren
 • Eerlijk zijn
 • Gevoel voor rechtvaardigheid


En zo veel meer!

Of om het anders te zeggen: autismespectrum... sterkte

Mona Walraevens in Bijzonder Buitengewoon

10 tips voor een autismevriendelijke klas

 • Hou je aan de klasafspraken
 • Geef bedenktijd als je iets vraagt of zegt
 • Spreek bij een spel de spelregels goed af
 • Kom gemaakte beloftes na
 • Heb begrip voor overgevoeligheden (lawaai, aanrakingen, drukte...)
 • Probeer met een rustige stem te zeggen wat je bedoelt
 • Wees je bewust dat mopjes of grappig bedoelde opmerkingen verkeerd begrepen kunnen worden
 • Als je merkt dat iemand met autisme het moeilijk heeft, probeer dan zelf rustig te blijven en geef tijd om te bekomen
 • Heb begrip voor de individuele aanpassingen voor je klasgenoot met autisme
 • Vraag uitleg aan de leerkracht als je niet weet hoe je best kan reageren

De poster met deze tips kan je vinden via deze link.

Wil je graag meer lezen over dit onderwerp? Je kan terecht op de website van:

Vlaamse Vereniging Autisme

WAT WAT

Tanderuis

Participate!

Leerkrachten/scholen die meer informatie willen, kunnen een vorming of workshop aanvragen bij de begeleidingsdienst in hun provincie via: https://www.ligaautismevlaanderen.be/kennisdeling

Logo Liga Autisme Vlaanderen