thumbnail downloads algemene werkvormen rond film

Algemene werkvormen

Bedankt voor je interesse in dit lesmateriaal. Het JEF-team stelde dit met veel zorg samen.

We gebruiken jouw gegevens en e-mailadres om achteraf feedback te vragen en meer inzicht te krijgen in het bereik van ons materiaal. Op die manier kunnen we ons lesaanbod steeds beter afstemmen op jouw noden als leerkracht.

We delen jouw gegevens niet met derden, ze zijn uitsluitend voor intern gebruik.